News

NEWS

Thirrje për Propozime, PACT, Raundi 3

Në kuadrin e projektit "Partnerë së bashku kundër korrupsionit"-PACT, të financuar nga Bashkimi Evropian në Shqipëri (“Civil Society Facilit... read more

Njoftimi për trajnerë

Në kuadër të zbatimit të projektit “Zhvillimi dhe Bashkëpunimi i Përshpejtuar i Shoqërisë Civile” që financohet nga USAID dhe zbatohet nga ANTTARC, do të zhvillohen një sërë trajnimesh për org... read more

Request for Applications

“Actions to Address Community Safety, Prevention of Violent Extremism, and Religious Radicalism”

The USAID Accelerated Civic D... read more

Annual Program Statement

The USAID “Accelerated Civic Development and Cooperation" project issues the Annual Program Statement (APS). Grants can be up to 30,000 USD in the f... read more

PACT project; Consultancy for developing the Anti-Corruption Platform

The Partnership Against Corruption Together (PACT) project is looking for programmers for the development and maintenance of the e-platform. More specifically, the successful fulfilment of the... read more

Request for Expression of Interest

The USAID Accelerated Civic Development and Cooperation Project in Albania will identify and collaborate with at least 60 organizations from civil society, public, and business sectors to asse... read more

Information Sessions on RFA and APS conducted in Gjirokastra (12 July 2017), Durres (20 July 2017), Elbasan (27 July 2017), Shkoder (2 August 2017) and Peshkopi (15 August 2017)

During July-August, the Accelerated Civic Development and Cooperation project conducted information sessions in Gjirokastra, Durres, Shkoder and Peshkopi. During the information sessions, the ... read more

Information session on APS conducted in Fier (16 May 2017) and Korca (18 May 2017)

On 18 and 19 June 2017, the Accelerated Civic Development and Cooperation project conducted information sessions in Korca and Fier. During the information sessions, the Project staff informed ... read more

First round of organizational assessment completed (on site assessment visits conducted during 9 May – 17 May 2017) – 30 June 2017

In the frame of the first component of the Accelerated Civic Development and Cooperation, the first round of organizational assessment has been completed with the participation of ten ... read more